STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

På Wästgöta Plast AB jobbar vi efter gällande lagstiftning och med ständiga förbättringar för att minimera påverkan av miljön.

Vi gör det genom våra val av underleverantörer, utbildning av personal, miljöeffektiva transporter, eftertänksam energiförbrukning och hantering av kemikalier.

Vi sätter människors hälsa och säkerhet i centrum och ställer lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.​​