KVALITET & KORTA LEDTIDER I ÖVER 50 ÅR

Våra produkter och tjänster ska uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar, med hänsyn till säkerhet, kvalitet, miljö och integritet.

I 50 år har Wästgöta Plast AB levererat produkter med kvalitet och kundservice som ledord. Detta genomsyrar verksamheten på daglig basis och uppnås genom tre arbetsområden; kundfokus, ledning och medarbetare.

Stefan Ström

VD Wästgöta Plast AB

KUNDFOKUS

Kvalitet är ett mått på våra prestationer utifrån kundens perspektiv. Därför fokuserar vi på:

  • Förstå och tillgodose kunders behov.

  • Överträffa kundens förväntningar​.

Vi måste vara bättre än våra konkurrenter för att uppnå detta, vilket kräver att vi lyssnar på våra kunder. Utifrån deras synpunkter kan vi planera och genomföra ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

LEDNING

Ledningen ska tydligt visa engagemang för kvalitet genom att:

  • Sätta tydliga mål och gå från ord till handling.

  • Utveckla alla medarbetares kompetens och ge möjligheten till att alla uppnår sina arbetsmässiga mål. 

  • Delegera arbetsområden och ansvar så långt som möjligt.

  • Med ett långsiktigt perspektiv genomföra åtgärder och förändringar baserat på fakta.

MEDARBETARE

Samtliga medarbetare på Wästgöta Plast AB ska:

  • Ges möjlighet att ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete och förstå sin egen roll. 

  • Förväntas bidra aktivt till en positiv arbetsmiljö för att uppnå bolagets målsättningar.

  • Ha en bra förståelse för målen som ska uppnås och de önskade resultaten.

  • Basera sitt agerande och sina beslut på förnuft och fakta.